Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Developers ζητούνται

Η LeftMedia AE υποστηρίζει τα sites της εφημερίδας Αυγή και του ρ/σ στο
Κόκκινο 105,5. Ζητάει Drupal και Wordpress developers για την ανάπτυξη
και τη συντήρηση αυτών και μιας σειράς ακόμα από projects τόσο σε
επίπεδο backend όσο και frontend. Οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να έχουν
ιδιαίτερη εμπειρία, όσο διάθεση να μάθουν και να χειριστούν ένα
εκτεταμένο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο
2103254204 ή στείλτε email στο internet.syn@gmail.com

Posted via email from Geek Listings