Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Η Manpower ψάχνει C developer

[full-time] Developer in C language at Η Manpower S.A. για πελάτη της στο χώρο του Internet

Posted:

Location: Αθήνα
Description:

The candidate will be responsible for the developing and the programming in C language of the company’s platform.

Posted via email from Geek Listings