Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Full-time Web Designer / Developer, Μαρούσι - Devplus, Μαρούσι

Αναζητούμε full-time Web Designer / Developer για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πολύ καλές γνώσεις web design (HTML / XHTML / CSS, ένα εκ των Photoshop/Illustrator/Fireworks), πολύ καλή γνώση του Joomla ... [Περισσότερα]

Posted via email from Geek Listings