Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

H Vertigo Studios ζητάει web developer για part time απασχόληση

Web Developer - VERTIGO STUDIOS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Posted:

Web developer με γνώσεις HTML, PHP και άριστο χειρισμό Dreamweaver CS3-4 για μερική απασχόληση και εργασία στο σπίτι
Mobile: [+30] 6944646605

Posted via email from Geek Listings