Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Η Can Communications ζητάει Web Designers, Flash Designers, Interactive Producers, Art Directors, Copywriters

[freelance] WEB ART DESIGN & DEVELOPMENT at CAN COMMUNICATIONS S.A.

Posted:

Location: Αθήνα
Description:

Η CAN

 COMMUNICATIONS, αναζητεί συνεργασία με ελεύθερους επαγγελματίες στο χώρο του digital για τον σχεδιασμό και παραγωγή concept sites, banners, apps, virals, πάνω σε μεγάλα και ενδιαφέροντα projects πολυεθνικών πελατών.

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι Web Designers, Flash Designers, Interactive Producers, Art Directors, Copywriters.

Apply to this job

Posted via email from Geek Listings