Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Junior web developer για την QWERTY Solutions Makers

[part-time] WEB Junior DEVELOPER at QWERTY Solutions Makers

Posted:

Location: Αθήνα
URL: http://www.qwerty.gr/company/job-offers

Description:

  • Συντήρηση και αναβάθμιση Portals βασισμένα σε Joomla CMS
, phpBB
  • Έρευνα, Επιλογή και Εγκατάσταση ετοίμων Components, Modules, Plugin για Joomla CMS
  • Ανάπτυξη και Επέκταση περιφερειακών web-εφαρμογών σε PHP/MySQL και σύνδεσή τους με έτοιμα CMS ή άλλα συστήματα ίδιας τεχνολογίας
  • Συντήρηση, Αναβάθμιση και διασφάλιση Dedicated WEB Server με LINUX RedHat και PLESK 8
  • Παρακολούθηση και διαχείριση Backup
  • Posted via email from Geek Listings