Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Ενδιαφέρει Consultants/Designers/Programmers που θέλουν να δουλέψουν στο εξωτερικό

[freelance] IT Consultants/Designers/Programmers at Filippidis.biz

Posted:

Location: EU
URL: http://contractorsgr.blogspot.com

Description:

I can help you secure a contract with major clients across EU. The IT contracting business is booming and I can help you and guide you to start contracting across europe. I have many years experience in contracting my self (www.filippidis.biz) and I can secure for you a contract for 200-500 euro per day depending on experience.

Apply to this job

Posted via email from Geek Listings