Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

Freelancer για Joomla

[freelance] προγραμματιστής με άριστες γνώσεις joomla at Stathopoulos Dimitris

Posted:

Location: Αθήνα
URL: http://www.webactivity.gr

Description:

Ζητείται προγραμματιστής με άριστες γνώσεις joomla αλλά και javascript για έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και χρειάζονται κάποιες μετατροπές αλλά και για έργα τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν και χρειάζονται templates.

Posted via email from Geek Listings