Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Developer και designers

[full-time] Developer-3D designer at Γιοβανίτσας Κωνσταντίνος

Posted:

Location: Θεσσαλονίκη
Description:

Ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού με αντικείμενο τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό τρισδιάστατων αντικειμένων και animation.
Δεκτές οι περιπτώσεις άσκησης για σπουδαστές ΤΕΙ πληροφορικής και ΙΕΚ

Apply to this job

[full-time] Webdesigner at ΚΒΙΤ

Posted:

Location: Αθήνα
URL: http://www.kbit.gr

Description:

Μόνιμη θέση εργασίας. Δυνατότητες εξέλιξης

Apply to this job

Posted via email from Geek Listings