Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ζητείται γραφίστας

[freelance] ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ at Γιώργος

Posted:

Location: Αθήνα
Description:

Γραφίστας freelancer αναλαμβάνει (για ιδιώτες & εταιρίες ):
Εταιρική ταυτότητα, Λογότυπα, Καταχωρίσεις, Φυλλάδια, Περιοδικά, Καταλόγους, Επεξ. Φωτογραφιών κ.α.
Συνεργασία με Προγραμματιστές, Εικονολήπτες /Μοντερ, Ηχολήπτες για ολοκληρωμένο πακέτο διαφήμισης.igeorgegd@gmail.com | 6946 99.09.01

Posted via email from Geek Listings