Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Web Developer για το ΙΤΕ

[full-time] Web Programmer / Developer (PHP, Ajax, Web 2.0) at Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής

Posted:

Location: Ηράκλειο
URL: http://www.ics.forth.gr/announcements.html

Description:

  • Design, development and testing of large scale, dynamic Web 2.0 applications.
  • Design, development, optimization and testing of scalable, dynamic web server back-end systems.
  • Database design, development, optimization and maintenance for web systems.
  • Setup and technical maintenance of web servers.

This is a non-permanent, full-time position, based on a project-based contract.

Η αναζήτηση συνεργάτη αφορά συγκεκριμένο project (σύμβαση ανάθεσης έργου). Μετά τη λήξη του έργου υπάρχει δυνατότητα για παραιτέρω συνεργασία, αν υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές, οπότε εκτός απο τις τεχνικές γνώσεις και την εμπειρία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και χαρακτηριστικά που αφορούν την συνέπεια, προθυμία και ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Apply to this job

Posted via email from Geek Listings