Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Freestuff.gr Jobs: Designer, Προγραμματιστής και Junior ERP Consultant

[full-time] Web/UI/Graphic designer at Komrade Ltd.

Posted:

Location: Αθήνα
URL: http://www.komrade.gr

Description:

Komrade is a web development agency based in Athens, Greece. We create cutting-edge websites and web applications that balance usable, effective content presentation with strong visual style. Our experienced team of web professionals provides design, development and consulting services to businesses around the globe. Moreover, the people behind Komrade specialize in Open Source web applications and are actively involved in the community of the professional award-winning Open Source Content Management System (CMS) Joomla! through JoomlaWorks.

Komrade is seeking for a talented, motivated web/UI/graphic designer to join our experienced team.

We are looking for someone who can design:

  • websites
  • user interfaces for web applications
  • email newsletters
  • static/animated banners in Photoshop
  • logos
  • vector illustrations
  • digital presentations for promotional material and/or product guides (in PDF format, not print)

Apply to this job

[full-time] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ at INFOPAD

Posted:

Location: Αθήνα
URL: http://www.infopad.gr

Description:

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Η/Υ με εξιδείκευση στις Γενικές Ασφάλειες.

Apply to this job

[full-time] JUNIOR ERP CONSULTANT at ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Posted:

Location: Θεσσαλονίκη
URL: http://www.atlantisresearch.gr

Description:

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για λογαριασμό μεγάλης Ανώνυμης Εταιρείας Συστημάτων Πληροφορικής, για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη

JUNIOR ERP CONSULTANT

Η θέση:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί με την εφαρμογή και υποστήριξη συστημάτων ERP σε εγκαταστάσεις μεγάλων πελατών. Πιο συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων, την προσαρμογή και παραμετροποίηση λειτουργιών και την παροχή συμβουλών για την βέλτιστη εκμετάλλευση των συστημάτων ERP.

Apply to this job

Posted via email from Geek Listings