Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2009

Πωλούνται βιβλία προγραμματισμού (διάφορες γλώσσες) αμεταχείριστα

Πωλούνται τα παρακάτω βιβλία προγραμματισμού όλα μαζί ή το καθένα χωριστά.

Learning PHP 5By David Sklar
June 2004
Pages: 368 

Κόστος στην O'Reilly  30$.  Πωλείται: 15 Ευρώ


Programming Visual Basic .NET, Second Edition

By Jesse Liberty
April 2003 
Pages: 558 

Out of print. Πωλείται 10 Ευρώ


Professional Web 2.0 Programming
Eric van der Vlist, Danny Ayers, Erik Bruchez, Joe Fawcett, Alessandro Vernet
ISBN: 978-0-470-08788-6
Paperback
552 pages
November 2006

Κόστος στο Amazon 26$  Πωλείται 13Ευρώ

Beginning Mobile Phone Game Programming (Paperback)

By Michael Morrison 

Κόστος στο Amazon 27  Ευρώ, Πωλείται 10 Ευρώ

Όποιος πάρει και τα τέσσερα, δώρο τα παρακάτω βιβλία:

Έξοδα αποστολής σε επαρχία επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Επικοινωνία: twitter: nikan_gr, facebook: Nikos Anagnostou

 

 

See and download the full gallery on posterous

 

Posted via email from Geek Listings